Rola marketingu w warunkach niepewności – w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych

Home Bez kategorii Rola marketingu w warunkach niepewności – w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych

Od 2009 roku wile firm konsultingowych doradza swoim klientom jak poradzić sobie w czasach kryzysu. Zdania bywają podzielone, choć często i głośno mówi się o „cięciu” wydatków na marketing.

Kryzys nawet najcięższy i najbardziej nietypowy powoduje powstanie zarówno szans, jak i zagrożeń. Przedsiębiorstwa traktując marketing jako inwestycję w przyszłość, mają możliwość nie tylko przetrwania w krótkim okresie, ale również rozwoju w sytuacji zmieniającej się koniunktury. Nie oznacza to bynajmniej niekontrolowanego zwiększania budżetów marketingowych, a raczej przemyślane wydatki na marketing, dokładną ich analizę, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów, lepszą współpracę z agencjami, skoncentrowanie budżetu na najważniejszych segmentach i produktach. Działania marketingowe przedsiębiorstw w czasie kryzysu powinny być również uzależnione od pozycji rynkowej firmy oraz jej zasobów. Organizacje posiadające stabilną sytuację finansową nie muszą drastycznie poszukiwać oszczędności, mogą także szerzej wykorzystywać całe spektrum instrumentarium marketingowego. Poza tym, warto rozważyć niestandardowe zachowania – jeśli wszyscy postępują dokładnie tak samo, to oddziaływanie popularnych narzędzi słabnie, wzrasta natomiast efektywność działań podejmowanych „wbrew zaleceniom”.

Zachęcam do lektury tekstu: http://rynkologia.pl/artykuly-info/zachowania-nabywcow-i-strategia-marketingowa/rola-marketingu-w-warunkach-niepewnosci-w-swietle-zalecen-wybranych-firm-konsultingowych/