Rola marketingu w warunkach niepewności – w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych

Home Artykuły Zachowania nabywców i strategia marketingowa Rola marketingu w warunkach niepewności – w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych

Pogorszenie warunków osiągania celów przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu powoduje, że stają one przed koniecznością przewartościowania i przekształcenia dotychczasowych sposobów działania, w tym – strategii marketingowej. Szukając rozwiązań dla działania w warunkach niepewności, przedsiębiorstwa często posiłkują się opiniami ekspertów i doradców reprezentujących firmy konsultingowe.

Niniejszy artykuł przedstawia główne zalecenia formułowane przez firmy konsultingowe dla przedsiębiorstw odczuwających skutki kryzysu gospodarczego  w kontekście działań marketingowych oraz na tej podstawie dokonuje identyfikacji roli i znaczenia marketingu w warunkach pogorszenia koniunktury, jaką przypisują mu firmy konsultingowe.

Tekst artykułu (s. 84-94): Rola marketingu w warunkach niepewności – w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych

Rola marketingu w warunkach niepewności- w świetle zaleceń wybranych firm konsultingowych http://rynkologia.pl/wp-content/uploads/2022/07/rola_marketingu.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.