Co jest ważne dla pokoleni...

Niechcący zostałam Joanną, no ale ostatecznie to i tak ja się wypowiadałam na tematy wakacyjnych kierunków eskapad młodego pokolenia. Zachęcam do słuchania. Wybór kierunku wakacyjnej podróży 4 PR               Photo by Julien...

Typologia użytkowników usł...

Jakie typy wśród użytkwoników usługi carsharing można wyróżnić? Prosta infografika poniżej. Consumer motivations and attitude towards carsharing services from Jolanta Tkaczyk...

Budowanie marki pracodawcy...

Zapraszam do zapoznania się z  prezentacją towarzyszącą wystąpieniu poświęconemu Budowie marki pracodawcy podczas seminarium dla pracodawców organizowanego przez Biuro Karier ALK. Pokolenie Y czy tzw Millenialsi to w większości osoby znajdujące się w początkowym etapie kariery. Dużo mówi się i pisze, jak trudnymi przypadkami potrafią być, szczególnie w zderzeniu z tzw. poprzednim...