Działania marketingowe kierowane do dzieci

O kresach i bezkresach działań marketingowych kierowanych do dzieci i nie tylko.