niedokonsumpcja

niedokonsumpcja – brak możliwości konsumpcji (np. stan permanentnej niedokonsumpcji)