Postmodernizm

Dziwne definicje, opis pojęć znanych i nieznanych, stare historie w nowym sosie i języku, nowe ujęcia starych problemów, stare ujęcia nowych problemów czyli ni mniej ni więcej tylko czysty postmodernizm