Kilka informacji o tym, co powinno znaleźć się w biznesplanie. Jaką powinien mieć strukturę.
Przegląd najważniejszych pozycji literatury w tym zakresie.

[protected] biznesplan.pdf Pobierz plik >>  [/protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.