Biznes plan

Kilka informacji o tym, co powinno znaleźć się w biznesplanie. Jaką powinien mieć strukturę.
Przegląd najważniejszych pozycji literatury w tym zakresie.

Not a member? Register today!