Typologia użytkowników usługi car-sharing

Jakie typy wśród użytkwoników usługi carsharing można wyróżnić? Prosta infografika poniżej.