Miłej lektury!

Home Bez kategorii Miłej lektury!

Niezmiernie miło mi zakomunikować, że na google książki pojawiły się ostatnio trzy pozycje, których jestem współautorką lub współredaktorką. Pierwsza z nich to zeszyt ćwiczeń do Podstaw marketingu: Marketing. Przewodnik, kolejne to pokłosie dwóch konferencji Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, organizowane przez Katedrę Marketingu  Akademii Leona Koźmińskiego: Tożsamość-etyka-przyszłość; Zaufanie i niepewność a zachowania nabywców.