postmodernizm

Postmodernizm – za Leszkiem Kołakowskim – wszystko wolno. – za Rafałem Ziemkiewiczem – wszystko wolno i wszystko już było.

Leave a Reply

Your email address will not be published.