Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE

Home Artykuły Zachowania nabywców i strategia marketingowa Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE

Celem artykułu jest porównanie źródeł informacji, z których korzystają e-konsumenci poszukując produktów  w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym Polski, a także zweryfikowanie roli WOM (komunikacji nieformalnej) i e-WOM w procesie zdobywania informacji o produkcie.

 Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – treść artykułu

Abstract

This article presents the comparison of information sources used by e-consumers seeking products in selected European Union countries, including Poland, as well as to verify the role of Word of Mouth (informal communication) and e-WOM in the process of obtaining information about the product. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.