Zachowania nabywców w czasach kryzysu – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw

Home Artykuły Zachowania nabywców i strategia marketingowa Zachowania nabywców w czasach kryzysu – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw

Gwałtowny i znaczący spadek wielkości popytu jest jednym z czynników wywołujących kryzys gospodarczy. Tej zmianie o charakterze ilościowym towarzyszą także jakościowe, polegające na przekształcaniu struktury preferencji i sposobów zaspokajania potrzeb przez nabywców indywidualnych. Nabywcy stają się mniej skłonni do wydawania pieniędzy, zmieniają sposoby podejmowania decyzji o zakupie, rodzaje oraz ilości kupowanych produktów. Zjawiska te wywołują konieczność dostosowania przez przedsiębiorstwa wykorzystywanych przez nie instrumentów marketingu. Celem niniejszego opracowania jest określenie, w jakim stopniu zmiany zachowań nabywców i ich wpływ na sferę marketingu stanowią szansę, a na ile zagrożenie dla przedsiębiorstw próbujących dostosować się do nowych warunków.

zachowania_nabywcow_w_czasie_kryzysu

Leave a Reply

Your email address will not be published.