Zachowania nabywców on-line

Tekst opublikowano jako rozdział 2 w monografii:

S. Pilarski, M. Awdziej, M. Czaplicka, J. Tkaczyk, K. Zięba, Klient i Marketing, UWM, Olsztyn 2010

Celem opracowania było kompleksowe spojrzenie na zachowania nabywców w środowisku wirtualnym (on-line). Przedmiotem zainteresowania były przede wszystkim uwarunkowania zachowań on-line, mechanizmy ich funkcjonowania oraz  konsekwencje takich zachowań.

Słowa kluczowe: konsumenci, środowisko wirtualne (on-line), uwarunkowania, konsekwencje, e-commerce

Tkaczyk_zachowania Pobierz plik >>

Leave a Reply

Your email address will not be published.