Płać, ile chcesz

Płać, ile chcesz” (ang. pay what you want, PWYW) jest partycypacyjnym mechanizmem kształtowania ceny, w ramach którego nabywcy decydują o tym, ile płacą za określony produkt. Wykorzystanie tego mechanizmu przebiega w następujących etapach: przedsiębiorstwo wybiera jeden lub kilka produktów ze swojego asortymentu i ogłasza możliwość zgłoszenia przez nabywcę dowolnej ceny, nabywca określa cenę, po której zamierza kupić produkt, a następnie transakcja zastaje zawarta, gdyż niezależnie od zaproponowanego poziomu ceny, przedsiębiorstwo musi ją zaakceptować i nie może wycofać swojej oferty .

Płać ile chcesz

Leave a Reply

Your email address will not be published.