Sąd nad marketingiem

Zachęcam do lektury zapisu ciekawej rozprawy, która odbyła się podczas konferencji “Kontrowersje wokół marketingu” w czerwcu 2013r. Miałam zaszczyt zostać swoistym advocatus diaboli czyli głównym oskarżycielem w procesie Marketingu i jego wartości. Pełen tekst aktu oskarżenia, mowy obronnej i wreszcie wyroku znajduje się ponizej.

Sąd nad marketingiem

sąd nad marketingiem