Semiotyka w komunikacji marketingowej

Materiały z seminarium Koła Marketingu