Segmentacja rynku

Pojęcie segmentacji rynku. Kryteria segmentacji. Wybór rynku docelowego.