Pojęcie marketingu

Wprowadzenie do podstaw marketingu. Definicje marketingu, orientacje działania przedsiębiorstwa na rynku.