Podstawy decyzji marketingowych

Analiza otoczenia. Analiza SWOT. Metody portfelowe. Kryzys w otoczeniu.