Dystrybucja

Istota dystrybucji. Kanały dystrybucji. Intensywność dystrybucji. Konflikty w kanałach.