Komunikacja nieformalna online (eWoM) jako narzędzie komunikacji cyfrowej

Wkorzystanie naturalnie rodzących się dyskusji jako instrumentu komunikacji marketingowej wymaga wyczucia, przygotowania i planu, ale przede wszystkim zrozumienia istoty form komunikacji nieformlanej online (eWoM) i motywacji do jej generowania.

Artykuł na ten temat z numeru specjalnego Zeszytów Naukowych WSB poświęconego “Komunikacji cyfrowej marek i firm”:

Komunikacja nieformalna online (eWoM) jako narzędzie komunikacji cyfrowej