Komunikacja nieformalna – Polska na tle Europy

Home Artykuły Komunikacja marketingowa Komunikacja nieformalna – Polska na tle Europy

Komunikacja nieformalna online to kanał komunikacji interpersonalnej, w którym podmiotem
są osoby znajome lub zupełnie nieznane wyrażające swoje opinie, w środowisku wirtualnym np. za
pomocą komentarzy, czatów, emaili, forów dyskusyjnych, portali społecznościowych, systemów
oceniania. Celem głównym referatu jest przedstawienie istoty komunikacji nieformalnej online, jej
form, a także zachowań polskich internautów, związanych z korzystaniem z kanałów komunikacji
nieformalnej online na przykładzie serwisu Facebook w porównaniu do zachowania internautów z
innych krajów europejskich.

tkaczyk_polacy_euro Pobierz plik >>

Leave a Reply

Your email address will not be published.