Komunikacja nieformalna – metaanaliza

Home Artykuły Komunikacja marketingowa Komunikacja nieformalna – metaanaliza

Celem artykułu jest dokonanie analizy ilościowej i jakościowej polskojęzycznych publikacji naukowych z zakresu komunikacji nieformalnej. Na potrzeby metaanalizy wykorzystano przeglądarkę Google Scholar oraz program Harzings Publish or Perish, jak również oprogramowanie UCINET 6 for Windows. Posługując się słowami kluczowymi: komunikacja nieformalna, marketing szeptany, poczta pantoflowa, word of mouth wyznaczono 76 publikacji, które następnie poddano analizie metodą lejka paradygmatu (Nairn, 2007).
Ostatecznie, jako publikacje znaczące dla dyscypliny nauk społecznych i o zarządzaniu, które zawierają istotne ustalenia dla zakresu komunikacji nieformalnej uznano 31 artykułów oraz 3 książki. Z analizy ilościowej i jakościowej publikacji wynika, iż polscy autorzy rzadko sięgają po polski dorobek, a jedynie 17% analizowanych publikacji zawiera własne badania empiryczne.

Komunikacja nieformalna

Leave a Reply

Your email address will not be published.