Facebook jako narzędzie WOM-marketingu

Home Artykuły Komunikacja marketingowa Facebook jako narzędzie WOM-marketingu

Celem artykułu było wskazanie możliwości wykorzystania na gruncie marketingu mediów
społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook, ze szczególnym uwzględnieniem działań
bazujących na komunikacji nieformalnej (niekontrolowanej). W artykule przedstawiono zasady
projektowania kampanii WOM marketingu i wskazano jej implementację na gruncie serwisów
społecznościowych.

Informacje niezbędne do cytowania:http://scholar.google.com/citations?user=HqCJDaUAAAAJ

facebook_womm Pobierz plik >>

Leave a Reply

Your email address will not be published.