Przyszłość profesjonalnej usługi brokerskiej

Artykuł ukazał się drukiem jako rozdział w monografii w “Marketing usług profesjonalnych”
AE, Poznań, rok 2001.

Wszystkie podmioty, świadczące usługi ubezpieczeniowe chciałyby zaliczać  się do tzw. sektora usług profesjonalnych. Niestety nie wszystkie mogą. Jakie zatem warunki powinny zostać spełnione, aby można było mówić  o profesjonalnej usłudze ubezpieczeniowej?

usluga Pobierz plik >>