Rola opowieści w badaniach marketingowych

Home Artykuły Badania marketingowe Rola opowieści w badaniach marketingowych

Artykuł stanowi próbę przedstawienia metody badań, jaką jest analiza narracji (ang. storytelling), a także oceny przydatności jej wykorzystania na potrzeby marketingu. W artykule zaprezentowano perspektywy badawcze i typy opowieści oraz proces badawczy oparty na tej metodzie.  Zostały także przedstawione zalety i wady analizy narracji jako metody badań marketingowych. Dodatkowo całość zilustrowano empirycznym przykładem badań realizowanych przez autorkę.

Rola opowieści w badaniach marketingowych