Wytyczne do przygotowania prezentacji

Przygotowanie prezentacji jest opcjonalne do napisania kolokwium na ostatnich zajęciach. Musicie państwo podjąć decyzję – czy chcecie przygotować i wygłosić prezentację czy też wolicie napisać kolokwium.

Not a member? Register today!