Spotkanie 1. Wprowadzenie. Event marketing.

Na końcu prezentacji znajduje się ćwiczenie do wykonania za max. 4 pkt.

Not a member? Register today!